CF-2

Chemia leków

Pracownia optymalizacji i skalowania syntez

Pracownia analityki chemicznej

Laboratoria modułu CF2 zostaną wyposażone w zaawansowane technologicznie stacje robocze do syntez oraz wysokowydajne i czułe systemy analityczne umożliwiające osiągnięcie wymaganego w branży farmaceutycznej reżimu technologicznego oraz wysokiego standardu jakościowego.

Specjalistyczna aparatura będzie wykorzystywana zarówno podczas realizacji badań podstawowych jak i przemysłowych w procesie Drug Discovery w zakresie:

  • syntezy związków małocząsteczkowych (bibliotek kombinatorycznych) w tym substancji optycznie czynnych
  • projektowania wydajnego procesu syntezy
  • badania kinetyki i mechanizmów reakcji
  • wieloparametrowej optymalizacji procesu (zakres temperatur od -70÷180°C oraz w wysokim ciśnieniu do 130 bar) pod kątem eliminacji użycia i tworzenia się substancji szkodliwych i zanieczyszczeń
  • izolacji i identyfikacji związków organicznych, metabolitów oraz zanieczyszczeń
  • modyfikacji postaci substancji leczniczej (otrzymywanie soli, solwatów, nowych odmian polimorficznych) w kontekście poprawy właściwości farmakokinetycznych przyszłego leku