Aktualności

Instalacja automatycznej stacji EasyMax do syntezy chemicznej

20/12/2022

13.12.2022 zakończono instalację automatycznej stacji roboczej do syntez w małej skali EasyMax 102 Advanced firmy Mettler Toledo.

Stacja wyposażona jest w sondę IR (React IR702) do analizy reakcji in situ w czasie rzeczywistym, mikrokamerę laserową (EasyViewer 400) do obserwacji wielkości i kształtu cząstek oraz system do automatycznego pobierania próbek (EasySampler 1210). Aparat umożliwia prowadzenie złożonych reakcji chemicznych oraz optymalizację i skalowanie różnych procesów chemicznych z dużą precyzją i powtarzalnością w szerokim zakresie temperatur i ciśnień.