Inauguracja działalności Centrum CEPHARES

W dniu 14.12.2023 r. miała miejsce inauguracja działalności Centrum Rozwoju Nowych Farmakoterapii Zaburzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego – CEPHARES, które powstało przy Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Więcej informacji i galeria

Cephares na BIO-Europe 2023 w Monachium (6–8 listopada)

W BIO-Europe 2023 – największych targach biofarmaceutycznych w Europie – wzięło udział ponad 5000 uczestników, reprezentujących 60 krajów i ponad 2200 firm. Cephares był reprezentowany przez Grzegorza Kreinera, Katarzynę Kaczorowską, Grzegorza Satałę, Julitę Wesołowską i Aleksandrę Tatarę.

Więcej informacji i zdjęć

Prace wykończniowe

Wewnątrz nowego budynku Cephares trwają intensywne prace wykończeniowe.

Więcej zdjęć

Cephares na konferencji „Nauka Inwestycje Rozwój”

22 czerwca 2023 w Warszawie, na konferencji „Nauka Inwestycje Rozwój”, omawiano realizację i perspektywy 26 projektów (m.in. CEPHARES) przyznanych w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki”.

Więcej informacji

Dodatkowe dofinansowanie dla projektu Cephares w wysokości 8 mln zł!

W dniu 9.05 został podpisany z Instytucją Wdrażającą aneks do umowy POIR.04.02.00-00-D007/20-00 Cephares skutkujący zwiększeniem dofinansowania projektu o kwotę ponad 8 mln zł.

Więcej informacji

Postęp prac budowlanych – luty, marzec 2023

Więcej zdjęć

Opera Phenix Plus firmy Perkin Elmer

Zakończono instalację wysokoprzepustowego automatycznego mikroskopu konfokalnego Opera Phenix Plus produkcji Perkin Elmer.

Więcej informacji

System do przyżyciowego obrazowania komórek Leica Thunder 3D Live Cell wraz z modułem TIRF Infinity

W ramach projektu Cephares wdrożono zaawansowany system obrazowania komórkowego, składający się z mikroskopu Leica Thunder 3D Live Cell z modułem TIRF (Total Internal Reflection Fluorescence Microscopy) oraz komory do przyżyciowego obrazowania komórek.

Więcej informacji

System do kapilarnej analizy ekspresji białek – Protein Simple Jess

Aparatura pozwalająca na przedefiniowanie sposobu oznaczania ekspresji białek w stosunku do standardowej metody Western Blot.

Więcej informacji

Cephares w Radiu Kraków

W sobotniej (04.03.2023) audycji Radia Kraków z cyklu „Pracują na Nobla” o centrum Cephares opowiada kierownik Projektu dr hab. Grzegorz Kreiner
Posłuchaj

Dwa systemy HTS dla laboratorium wysokoprzepustowego skriningu (moduł CF3)

W grudniu 2022 roku sfinalizowano zakup dwóch, wysokoprzepustowych systemów najnowszej generacji, do oceny aktywności związków: Biacore S200 firmy Cytiva i Dianthus Pico firmy NanoTemper.

Więcej informacji

Instalacja automatycznej stacji EasyMax do syntezy chemicznej

13.12.2022 zakończono instalację automatycznej stacji roboczej do syntez w małej skali EasyMax 102 Advanced firmy Mettler Toledo.

Więcej informacji

Instalacja wielofunkcyjnego czytnika mikropłytek CLARIOstar Plus

Więcej informacji

Zakończenie realizacji palowania gruntu w ramach prac fundamentowych

Więcej zdjęć

Wizyta przedstawicieli firmy Ryvu Therapeutics

W środę 26.10.2022 gościliśmy w Instytucie przedstawicieli firmy Ryvu Therapeutics

Więcej informacji

Prezentacja Centrum Cephares przedstawicielowi firmy Celon Pharma S.A.

22 września 2022 – Wizyta dr Mikołaja Matłoki, kierownika Zespołu Badań Chorób OUN firmy Celon Pharma, była okazją do przedstawienia celów badawczych i założeń funkcjonowania powstającego Centrum Cephares. Przedstawiciel firmy miał także możliwość zapoznać się z aparaturą badawczą zakupioną w ramach projektu.

Więcej informacji

Wielofunkcyjny skaner Amersham Typhoon 5

Na początku września 2022 r.  zakupiono nowoczesny skaner laserowy do obrazowania w dużym formacie, umożliwiający precyzyjną analizę obrazów uzyskanych różnymi metodami biochemicznymi.

Więcej informacji

Rozpoczęcie prac wyburzeniowych

Dnia 29 sierpnia 2022 r., przy ulicy Smętnej 12 rozpoczęły się prace wyburzeniowe związane z budową centrum Cephares.

Więcej

Przekazanie placu budowy – Smętna 12

W dniu 02.08.2022 został przekazany Wykonawcy – firmie EBS BUD Sp. z o.o. – teren i plac budowy dla wykonania robót przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN przy ul. Smętnej 12. Nowe laboratoria pomieszczą główną część badawczą centrum CEPHARES.

Więcej informacji


Obszary naszej działalności