cephares

OFERTA

Katalog ze szczegółową ofertą usług badawczych, które będą realizowane przez każdy z modułów działających w ramach CEPHARES, zostanie udostępniony na stronach internetowych CEPHARES i IF PAN po zakończeniu realizacji projektu i otwarciu ośrodka. Planowane uruchomienie : styczeń 2024.