cephraes

Współpraca

Koncepcja planowanej współpracy naukowej w ramach działalności Centrum CEPHARES jest oparta na licznych badaniach, prowadzonych przez IF PAN razem z innymi jednostkami naukowymi.
Nowe możliwości technologiczne, które pojawią się wraz z powstaniem CEPHARES i utworzeniem dostępu do zasobów infrastrukturalnych laboratoriów Centrum, będą sprzyjać nawiązywaniu nowych kontaktów z jednostkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi.

Funkcjonowanie wysoko wyspecjalizowanych modułów Centrum umożliwi realizację dużych zintegrowanych, projektów badawczo-rozwojowych w ramach współpracy z krajowym i zagranicznym przemysłem farmaceutycznym. Ponadto w ramach zaplanowanej inwestycji, powstanie zaplecze naukowo-techniczne dla rozwoju inicjatyw typu start-up/spin off zorientowanych na komercjalizację wyników badań prowadzonych w obszarze OUN przez IF PAN.