Aktualności

Leica Thunder 3D Live Cell + TIRF Infinity

10/03/2023

W ramach projektu Cephares wdrożono zaawansowany system obrazowania komórkowego, składający się z mikroskopu Leica Thunder 3D Live Cell z modułem TIRF (Total Internal Reflection Fluorescence Microscopy) oraz komory do przyżyciowego obrazowania komórek.

System Leica Thunder to zaawansowany mikroskop fluorescencyjny, wyposażony w wysokiej jakości optykę i czułą kamerę sCMOS o dużej, 19-mm matrycy. Wykorzystując algorytmy przetwarzania obrazu, system Thunder pozwala na uzyskiwanie obrazów 3D poprzez eliminację szumów pochodzących ze światła rozproszonego i znaczne zwiększenie zdolności rozdzielczej, szczególnie w osi Z, w stosunku do zwykłych mikroskopów fluorescencyjnych, jednocześnie zachowując wysoką czułość i szybkość akwizycji obrazu.

Zintegrowany z systemem Leica Thunder moduł TIRF to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia uzyskanie szczegółowych obrazów interakcji molekularnych i struktur blisko powierzchni błony komórkowej. Technika TIRF wykorzystuje zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia światła, pozwalając na minimalizację zaburzeń sygnału pochodzącego z pozostałych obszarów komórki.

System będzie mógł rozwinąć pełnię swoich możliwości – pozwalając na przyżyciowe obrazowanie szybkich procesów komórkowych oraz interakcji molekularnych w błonach komórkowych żywych komórek, np. indukowanej badanym lekiem interakcji receptorów błonowych czy aktywacji ścieżek sygnałowych – dzięki zintegrowaniu z wysokiej jakości komorą środowiskową firmy OKOlab, która utrzymuje precyzyjnie kontrolowane warunki – temperaturę, stężenie CO2 i O2 – dla obrazowanych komórek.