Aktualności

Dwa systemy HTS dla laboratorium wysokoprzepustowego skriningu (moduł CF3)

20/01/2023

Dwa systemy HTS dla laboratorium wysokoprzepustowego skriningu (moduł CF3)

W grudniu 2022 roku sfinalizowano zakup dwóch, wysokoprzepustowych systemów najnowszej generacji, do oceny aktywności związków: Biacore S200 firmy Cytiva i Dianthus Pico firmy NanoTemper.

Biacore S200 umożliwia bez-znacznikową analizę interakcji molekularnych małocząsteczkowych związków (pomiary powinowactwa, kinetyki) z ultra wysoką czułością, w układach z bio-molekułami takimi jak białka błonowe, receptory (GPCR, kinazy).

Dianthus Pico wykorzystuje przesunięcie spektralne (ang. Spectral Shift) i zmianę intensywności fluorescencji związanej z temperaturą (ang. TRIC) umożliwiając pomiar siły interakcji molekularnych w roztworze i ilościową analizę powinowactwa niezależnie od masy cząsteczkowej.