Aktualności

Inauguracja działalności Centrum CEPHARES

15/12/2023

W dniu 14.12.2023 r. miała miejsce inauguracja działalności Centrum Rozwoju Nowych Farmakoterapii Zaburzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego – CEPHARES, które powstało przy Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Dzięki dofinansowaniu w kwocie 75 225 963,00 zł w Instytucie uruchamiane są nowe laboratoria o powierzchni ponad 1500 m2, które zostały zaprojektowane pod kątem realizacji kompleksowych badań na etapie przedklinicznego rozwoju prototypowych, innowacyjnych leków. Nowoczesne pracownie tworzące zespół 5 modułów badawczych: Bioinformatyki, Chemii Leków, Bioanalizy, Mechanizmów Działania Leku i Modeli Behawioralnych in vivo są wyposażone w najnowszą, specjalistyczną aparaturę badawczą o wartości ponad 45 mln zł.

Dziękujemy przedstawicielom organizacji rządowych, instytucji akademickich, krakowskiego środowiska naukowego oraz sektora B+R, przedstawicielom władz miasta, urzędów, którzy wzięli udział w uroczystości.

Specjalne podziękowania kierujemy do osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu budowlanego, firmom: EBS BUD, Metropolis, Elsiles, Sigma Instalacje, Plasma Project s.c. oraz Kancelarii Radców Prawnych sp.k. Miśkowicz Pach.

Dziękujemy również za obecność z nami w tym dniu Radiu Kraków.