Aktualności

Opera Phenix Plus

24/03/2023

W ostatnich dniach zakończyła się instalacja urządzenia Opera Phenix Plus produkcji Perkin Elmer. Zakupiony wysokoprzepustowy automatyczny mikroskop konfokalny jest pierwszym w Polsce tego typu sprzętem wyposażonym w 4 kamery sCMOS, które umożliwiają symultaniczną rejestrację do 4 różnych fluorescencji. Zintegrowany system dozowania pozwala na obrazowanie kinetyki szybko zachodzących procesów komórkowych na poziomie pojedynczych komórek.