Aktualności

Przekazanie placu budowy - Smętna 12

02/08/2022

W dniu 02.08. 2022 został przekazany Wykonawcy – firmie EBS BUD Sp. z o.o. – teren i plac budowy dla wykonania robót przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN przy ul. Smętnej 12. Nowe laboratoria pomieszczą główną część badawczą centrum CEPHARES.