Aktualności

System do kapilarnej analizy ekspresji białek (Protein Simple Jess)

08/03/2023

Aparatura pozwalająca na przedefiniowanie sposobu oznaczania ekspresji białek w stosunku do standardowej metody Western Blot (WB). Urządzenie Jess™ wykorzystuje technologię Simple Western™, która pozwala na całkowite zautomatyzowanie procesu od etapu elektroforezy, poprzez inkubację z przeciwciałami oraz płukania, aż po detekcję i ilościową analizę wyników w czasie poniżej 4 godzin. Dzięki wysokiej czułości systemu na poziomie pg, system Jess™ umożliwia detekcję białka przy nawet niewielkiej ilości materiału (<0.6μg białka). Dodatkowo, w pełni zautomatyzowany proces pozwala na zwiększenie powtarzalności otrzymywanych wyników, co jest dużym wyzwaniem przy stosowaniu tradycyjnej wieloetapowej metody WB. Kolejną zaletą systemu Jess™ jest możliwość zastosowania procedury RePlex™, która podobnie jak proces strippingu membrany przy WB, umożliwia detekcję różnych białek po pojedynczym rozdziale próbek, co w połączeniu z detekcją chemiluminescencyjną i fluorescencyjną oferowaną przez system znacznie poszerza możliwości pomiaru podczas pojedynczego eksperymentu. A gdyby mimo wszystko tradycyjna metoda WB była bardziej odpowiednia dla danej analizy, urządzenie Jess™ potrafi także zobrazować otrzymane rezultaty.