Aktualności

Wielofunkcyjny skaner do obrazowania biomolekularnego

06/09/2022

Na początku września 2022 r.  został zakupiony  wielofunkcyjny skaner do obrazowania biomolekularnego – Amersham Typhoon 5.  Ten dedykowany do obrazowania w dużym formacie (40 x 46 cm), nowoczesny  skaner laserowy, umożliwia precyzyjną analizę obrazów uzyskanych w przebiegu wielu różnych eksperymentów biochemicznych. Jego działanie  jest oparte o 5 różnych laserów i 6 różnych filtrów emisyjnych, pozwalając na analizę fluorescencji tej samej próbki w świetle niebieskim, zielonym, czerwonym oraz w podczerwieni i bliskiej podczerwieni, a także detekcję rozpadów radioaktywnych izotopów.