CF-5

Modele behawioralne chorób OUN

Pracownia modeli transgenicznych

Laboratorium badań behawioralnych

Niezbędnym aspektem badań w kierunku weryfikacji działania zarówno substancji będącej kandydatem na lek jak i kierunków poszukiwań miejsc uchwytu farmakoterapii są modele zwierzęce, w tym modele transgeniczne. W ramach Cephares w tym celu będą stosowane najnowsze zdobycze transgeniki w oparciu o zaawansowane techniki edycji genów CRISPR/Cas9.

Istniejąca w IF PAN pracownia modeli transgenicznych zostanie rozbudowana. Powstanie nowe zaplecze do hodowli zwierząt genetycznie modyfikowanych, umożliwiające wysokoprzepustową charakterystykę działania substancji aktywnych in vivo. Podstawą hodowli będzie zestaw systemów regałów (klatek) samowentylowanych (IVC), które pozwalają na ścisłą kontrolę warunków bytowania zwierząt i minimalizują ryzyko infekcji zwierząt przez patogeny.

 

Laboratoria in vivo prowadzące badania w zakresie wszechstronnej charakterystyki bahawioralnej modeli zwierzęcych chorób OUN zostaną zmodernizowane poprzez zainstalowanie systemów  do automatycznego monitoringu zachowania zwierząt. W badaniach zwierząt zastosowane zostaną wysokoprzepustowe metody tj. telemetryczne pomiary parametrów fizjologicznych za pomocą wszczepianych podskórnie sensorów rejestrujących takie parametry jak temperatura ciała, ciśnienie krwi w układzie krążenia i poziom glukozy oraz EEG i EKG. Klatki monitorujące metabolizm i aktywność, które odczytują ilość pobieranego pokarmu i spożywanych płynów, zmiany masy ciała, zmiany stężenia CO2 oraz gazów będących pochodną aktywności mikrobiomu (np. H2, CH4, lotnych związków organicznych) umożliwią automatyczną rejestrację wszystkich parametrów i zachowań zwierząt bez interwencji eksperymentatora.