CF-6

CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ

W powiązaniu z aktywnością eksperymentalną, powstanie nowoczesne Centrum Informacji Naukowej (przy ulicy Ojcowskiej 52), zajmujące się gromadzeniem, digitalizacją, archiwizacją i upublicznianiem wyników badań realizowanych w Cephares. W jego ramach funkcjonować będą:

Ośrodek konferencyjno-szkoleniowy, w którym prowadzone będą szkolenia i warsztaty podnoszące kompetencje związane z obszarem badań realizowanych w Cephares, dla naukowców, pracowników sektora life-science i studentów.

Platforma przedsiębiorczości wspierająca proces komercjalizacji i ochronę własności intelektualnej oraz inicjowanie i prowadzenie działalności typu spin-off/spin-out, poprzez udostępnianie pomieszczeń laboratoryjnych o wysokim standardzie.

Ośrodek referencyjny Leica, firmy będącej jednym z największych producentów innowacyjnych urządzeń optycznych, który włączając się w działalność Cephares będzie miejscem rozwoju i testowania nowych rozwiązań technologicznych z zakresu obrazowania i mikroskopii, ukierunkowanych na rozwój precyzyjnych metod wczesnej diagnostyki m.in. chorób neurodegeneracyjnych.