CF-1

BIOINFORMATYKA

Laboratorium modelowania in silico

Laboratorium genomiki obliczeniowej

Badania z zakresu modelowania molekularnego in silico jak również genomiki obliczeniowej będą prowadzone przy wykorzystaniu najnowszej generacji serwera dedykowanego do prowadzenia badań w obszarze sztucznej inteligencji i wysokoprzepustowego systemu przechowywania danych.

W module CF1 rozwijane będą zaawansowane metody obliczeniowe wykorzystujące algorytmy uczenia maszynowego (machine learning), a szczególnie głębokiego uczenia (deep learning), które m.in. umożliwią:

  • identyfikację i weryfikację nowych celów terapeutycznych w OUN,
  • projektowanie prototypowych leków,
  • planowanie szlaków reakcji,
  • optymalizację skuteczności kandydata na lek, jego toksyczności i parametrów ADME,
  • przewidywanie wpływu polimorfizmów genetycznych na efekty działania leków,
  • metaanalizę danych klinicznych i „omicznych” pod kątem etiologii chorób OUN.