CF-3

Bioanaliza

Laboratorium wysokoprzepustowego skriningu HTS

Laboratorium środowiskowe proteomiki i spektroskopii mas

Laboratorium farmakokinetyki i metabolizmu

Laboratorium wysokoprzepustowego skriningu (HTS) zostanie wyposażone w aparaturę umożliwiającą automatyzację i zwiększanie przepustowości eksperymentów komórkowych oraz analiz biochemicznych, tj.:

  • najnowszej technologii system przenoszenia cieczy w objętościach nanolitrowych oraz mikrolitrowych oparty o dozowanie akustyczne, ramię robotyczne integrujące urządzenia transferu cieczy z urządzeniami detekcyjnymi,
  • urządzenia pozwalające na wysokowydajną detekcję opartą o różne techniki pomiarowe takie jak fluorescencja czasowo-rozdzielcza, fluorescencja w świetle spolaryzowanym, luminescencja dwubarwna.

Laboratorium badań farmakokinetyki i metabolizmu dedykowane do szybkich oraz efektywnych analiz prototypowych leków oraz substancji aktywnych zostanie wyposażone w system wysokosprawnej chromatografii cieczowej umożliwiające badanie wpływu kandydatów na lek na funkcję zaangażowanych w metabolizm leków izoenzymów cytochromu P450 oraz neuroendokrynnej regulacji funkcji układu cytochromu P450.

Z kolei system do przyżyciowego badania szlaków metabolicznych będzie wykorzystywany w kontekście zmian komórkowych występujących w chorobach neuropsychiatrycznych i neurodegeneracyjnych oraz do monitorowania zdolności odwracania efektów patologicznych przez prototypowe związki.

Laboratorium proteomiki i spektroskopii mas w celu poszerzenia zakresu badań i świadczonych usług zostanie wyposażone w wysokorozdzielczy spektrometr masowy z analizatorem ruchliwości jonów w połączeniu z kapilarną chromatografią cieczową umożliwiający bardzo szczegółową charakterystykę modyfikacji potranslacyjnych, które mogą być pomocne w modelach in vivo oraz in vitro, a szczególnie w analizie peptydów występujących w OUN.