CF-4

Mechanizmy działania

Laboratorium badań ex vivo

Laboratorium badań in vitro

Laboratorium obrazowania funkcji komórkowych

Laboratoria modułu CF4, zostaną wyposażone w aparaturę, która zwiększając spektrum badań mikroskopowych, będzie umożliwiać prowadzenie najnowocześniejszych w skali europejskiej badań aktywności komórek nerwowych m.in. weryfikujących mechanizmy działania leku na indukowalnych, programowalnych komórkach macierzystych (komórki iPS). Ponadto wykorzystanie zautomatyzwoanej linii technologicznej do profesjonalnego przygotowania preparatów, pozwoli na osiągnięcie wysokiej przepustowości, koniecznej dla efektywnej pracy z materiałem biologicznym a jednocześnie spełniającej wysokie standardy identyfikacji i archiwizacji próbek.